Strona główna » Jak wygląda kurs na operatora suwnicy?

Kurs na operatora suwnicy to doskonała propozycja dla osób chcących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Przed podjęciem decyzji o zapisaniu się na szkolenie warto jednak poznać jego przebieg oraz wymagania, aby być pewnym, że to właściwy kierunek dla nas.

Program kursu i wymagania wstępne

Kurs na operatora suwnicy składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie zajęć teoretycznych uczestnicy poznają przepisy prawa, zasady bezpieczeństwa pracy oraz budowę i eksploatację suwnic. Nauka obejmuje m.in. zagadnienia związane z obsługą ładunków, takie jak ich mocowanie czy przenoszenie. W części praktycznej kursanci mają okazję ćwiczyć obsługę suwnicy pod okiem doświadczonego instruktora, co pozwala na zdobycie niezbędnych umiejętności w praktyce. Aby przystąpić do kursu na operatora suwnicy, kandydat musi mieć ukończone 18 lat.

Egzamin i uzyskanie uprawnień

Po zakończeniu kursu na operatora suwnicy nadszedł czas na egzamin. Składa się on z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. W teście teoretycznym sprawdza się wiedzę z zakresu przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa pracy oraz budowy i eksploatacji suwnic. Część praktyczna polega natomiast na wykonaniu zadania polegającego na obsłudze suwnicy oraz przeniesieniu ładunku z jednego miejsca na drugie. Uzyskanie uprawnień do obsługi suwnic jest możliwe po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Po pomyślnym zaliczeniu testów, kandydat otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne, które jest ważne przez 10 lat.