Szkolenie na operatora suwnic
ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Już dzisiaj zapisz się na kurs operatora suwnic i zdobądź uprawnienia z Tor-Mar!

Strona główna » Szkolenia UDT » Operator suwnic

Kurs na operatora suwnic

Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Tor-Mar Bydgoszcz

Suwnice to dźwignice pracujące w ruchu przerywanym, których głównym elementem jest wciągarka lub wciągnik przemieszczający się po torach konstrukcji nośnej, a także w obrębie samej konstrukcji. Dźwignia odpowiada za podnoszenie ładunków w pionie oraz w poziomie w przestrzeni ograniczonej. Suwnice służą przede wszystkim do transportu bardzo ciężkich lub trudnych do przewiezienia przez inne urządzenia transportu bliskiego ładunków.

Szkolenie z obsługi suwnic dzielimy na dwa rodzaje:

  • suwnice, wciągniki, wciągarki ogólnego przeznaczenia (wg dawnej terminologii II S)
  • suwnice, wciągniki, wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia (wg dawnej terminologii I S)
Tor-Mar szkolenie operator suwnic
hakowy sygnalista szkolenia zawodowe

Kompletna załoga suwnicy to operator oraz hakowy-sygnalista

Operator suwnicy powinien posiadać uprawnienia do obsługi urządzenia.  Ponadto każda osoba, która  ma podczepiać ładunki, powinna podejść do szkolenia zawodowego „hakowy-sygnalista” aby w pełni profesjonalnie wykonywać swoją pracę.

Kto może stać się operatorem suwnic?

Aby podejść do kursu na operatora suwnic, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Kursanci muszą:

  • ukończyć 18 lat,
  • mieć wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • nie mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora suwnic.

Wszystkie przedstawione wymagania muszą zostać potwierdzone w trakcie składania wniosku o udział w kursie na operatora suwnic.

Predyspozycjami do wykonywania zawodu operatora urządzenia suwnicowego jest dobra sprawność psychoruchowa i umiejętność szybkiego reagowania na niepokojące zdarzenia. Osoba zatrudniona na takim stanowisku musi dysponować specjalistyczną wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami. Informacje te zdobywa się na szkoleniach organizowanych przez specjalistów. Na koniec kursanci mogą podejść do egzaminu przed Inspektorem Dozoru Technicznego, podobnie jak ma to miejsce w przypadku uprawnień na wózki widłowe.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wymagań dla kursantów zachęcamy do kontaktu. Organizujemy szkolenia na operatorów suwnic w Bydgoszczy. Współpracujemy z osobami prywatnymi, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje, a także grupami wskazanymi przez pracodawcę.

Na jak długo są wydawane uprawnienia operatora suwnic?

Czas obowiązywania uprawnień operatora suwnic różni się w zależności od przeznaczenia pojazdu. W przypadku suwnic, wciągników i ogólnych wciągarek jest to 10 lat. Krócej (5 lat) obowiązują pozwolenia na obsługę urządzeń ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Po wygaśnięciu uprawnień konieczne jest ich odnowienie. W takiej sytuacji pracownik nie musi ponownie przechodzić szkolenia na operatora suwnicy. Wystarczy jedynie złożyć specjalny wniosek o przedłużenie wydanych uprawnień.