Tor-Mar Szkolenia Zawodowe

Kurs Obsługi
Wózków Jezdniowych

Kurs obsługi wózków jezdniowych zwyczajowo zwanych wózkami widłowymi.
Już dzisiaj zapisz się na szkolenie i zdobądź uprawnienia operatora

Szkolenia na widlaki

Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Tor-Mar Bydgoszcz

Kurs obsługi wózków jezdniowych czyli urządzeń transportu bliskiego. Profesjonalnie nazywane wózkami jezdniowymi podnośnikowymi mogą być napędzane silnikiem spalinowym, elektrycznym a także gazowym. Służą przede wszystkim do prac załadunkowych i rozładunkowych. Potocznie nazwane widlakami, wózkami widłowymi a także paleciakami.

Kurs obsługi wózków widłowych Tot-Mar paleciak
Szkolenia na wózki widłowe Tor-Mar wózek dla osoby podnoszonej wraz z ładunkiem
Szkolenia obsługi wózków jezdnych Tor-Mar wózek spalinowy
Kurs obsługi wózków jezdniowych Tor-Mar wózek ładowarka

Uprawnienia na wózki jezdniowe (widłowe)

Uzyskaj uprawnienia operatora widlaka na 5 lub 10 lat

Tor-Mar szkolenia na wózki paletowe ikona

Urządzenie podlega badaniom technicznym przez Urząd Dozoru Technicznego. Operator natomiast po pierwsze powinien podejść do państwowego egzaminu przed komisją Inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego a po drugie co 5 lub 10 lat w zależności od wybranego rodzaju wózka przedłużać te uprawnienia.

Poszerz swoje perspektywy zawodowe zdobywając uprawnienia operatora

Tor-Mar ikona kursy na operatorów wózków paletowych

Oferowany przez nasz Bydgoski Ośrodek Szkoleń Zawodowych kurs obsługi wózków jezdniowych lub innymi słowy widłowych sprawia, że zdobycie uprawnień, tzw. Legitymacji operatora nie jest trudne, jednak jak każda umiejętność potrzebuje chociażby odrobiny wysiłku.

Uczymy obsługi wózków jezdniowych od teori po praktykę

TM03icon

Wszystkiego nauczymy Cię podczas kursu. Zajęcia dzielą się na wiedzę teoretyczną, instruktaż praktyczny, ćwiczenie umiejętności jazdy, rozwiązywanie przykładowych testów egzaminacyjnych a także pracę własną kursanta.

Opieka osobistego mentora na każdym etapie szkolenia i nie tylko...

TM04icon

Na uwagę zasługuje fakt, że nasz wykładowca jest do twojej dyspozycji nie tylko podczas szkolenia.

Jako jedyni wprowadziliśmy opiekę mentora w trakcie szkolenia a także po jego zakończeniu.

Na jaki wózek jezdniowy, podnośnikowy możesz zdobyć uprawnienia?

Szkolenie obsługi wózków jezdniowych WJO, EKs, Maniitou, ładowarki

tor mar uprawnienia 1

Wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem a także wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Szkolenie obsługi wózków jezdniowych, czołowych i bocznych

tor mar uprawnienia 2

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem a także wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Realizujemy oba kursy.
Od Ciebie zależy jak szerokie uprawnienia chciałbyś posiadać.