Tor-Mar Szkolenia Zawodowe

Kurs obsługi wózków jezdniowych

Kurs obsługi wózków jezdniowych zwyczajowo zwanych wózkami widłowymi.
Już dzisiaj zapisz się na szkolenie i zdobądź uprawnienia operatora.

Szkolenia z obsługi wózków widłowych

Wózki jezdniowe podnośnikowe mogą być napędzane silnikiem spalinowym, elektrycznym bądź gazowym. Służą przede wszystkim do wykonywania prac załadunkowych i rozładunkowych. Często spotyka się je pod nazwami potocznymi takimi jak: widlaki, wózki widłowe czy paleciaki.

Kurs obsługi wózków widłowych Tot-Mar paleciak
Szkolenia na wózki widłowe Tor-Mar wózek dla osoby podnoszonej wraz z ładunkiem
Szkolenia obsługi wózków jezdnych Tor-Mar wózek spalinowy
Kurs obsługi wózków jezdniowych Tor-Mar wózek ładowarka

Uprawnienia na wózki jezdniowe (widłowe)

Uzyskaj uprawnienia operatora widlaka na 5 lub 10 lat

Tor-Mar szkolenia na wózki paletowe ikona

Realizując z nami szkolenie na wózki widłowe, po pozytywnej ocenie egzaminu przez komisję Inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego, otrzymujesz uprawnienia do wykonywania zawodu operatora wózków widłowych. Licencję należy odnawiać co 5 lub co 10 lat, w zależności od wybranego rodzaju urządzenia.

Poszerz swoje perspektywy zawodowe zdobywając uprawnienia operatora

Tor-Mar ikona kursy na operatorów wózków paletowych

Wybierając kurs obsługi wózków widłowych realizowany w bydgoskim ośrodku szkoleniowym Tor-Mar otrzymujesz kompleksowe przeszkolenie, które pozwoli Ci bez trudu zdobyć legitymację operatora i zacząć pracę w zawodzie.

Szkolenie obejmuje podstawy teoretyczne oraz gruntowne przeszkolenie praktyczne

ikona wózek

Zajęcia zaczynają się od przekazania uczestnikom niezbędnej wiedzy teoretycznej, po czym następuje instruktaż praktyczny i ćwiczenie umiejętności jazdy. Następnie kursanci przystępują do rozwiązywania przykładowych testów egzaminacyjnych. W trakcie szkolenia istotną rolę pełni także praca własna kursanta.

Opieka osobistego mentora na każdym etapie szkolenia i nie tylko...

ikona

Nasi wykładowcy pozostają do Twojej dyspozycji przez cały czas trwania kursu, ale także po jego zakończeniu.

Zdobądź uprawnienia dzięki szkoleniu z obsługi wózków widłowych w naszym ośrodku w Bydgoszczy lub w pozostałych miastach!

Szkolenie z obsługi wózków jezdniowych I WJO, EKS, Manitou i nie tylko

uprawnienia 1

Wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem, a także wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą dźwiganą wraz z ładunkiem

Szkolenie z obsługi wózków jezdniowych, czołowych i bocznych

uprawnienia

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Realizujemy oba kursy.
Od Ciebie zależy jak szerokie uprawnienia chciałbyś posiadać.