Tor-Mar Szkolenia Zawodowe

Kurs energetyczny

Już dzisiaj zapisz się na szkolenie operatora HDS i zdobądź uprawnienia!

Strona główna » Szkolenia budowlane » Kurs energetyczny

Osoby zajmujące się tworzeniem instalacji elektrycznych powinny dysponować określonymi uprawnieniami. Aby je uzyskać, konieczne jest przejście specjalnych kursów i zdobycie pozytywnego wyniku na egzaminie państwowym. W naszym ośrodku możliwe jest  uzyskanie uprawnień G1, G2, G3 . Ta grupa umiejętności dotyczy zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych.

Kurs energetyczny obejmuje zagadnienia z zakresu:

  • budowy i eksploatacji urządzeń zużywających, przesyłających lub wytwarzających ciepło,
  • budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych,
  • prawa energetycznego,
  • zasad bezpiecznego i racjonalnego użytkowania instalacji elektroenergetycznych, sieci i urządzeń,
  • aparatury kontrolno-pomiarowej.

Uprawnienia G2 powinni zdobyć przede wszystkim pracownicy kotłowni czy firm zajmujących się serwisem oraz instalacją kotłów. Wiedza i umiejętności z tego zakresu są niezbędne również podczas montażu instalacji. Uprawnienia są wymagane od pracowników elektrowni i elektrociepłowni na terenie całego kraju – wynika to ze stosowanych tam urządzeń.

Kurs energetyczny jest jedynie wstępem do egzaminu państwowego, przeprowadzanego przez uprawnionymi egzaminatorami. Takie osoby dysponują umiejętnościami do właściwej oceny przebiegu testu. Uzyskanie pozytywnego wyniku skutkuje przyznaniem pozwoleń G2 na kolejne 5 lat. Po tym czasie konieczne jest ich odnowienie. Podobnie jest w przypadku kursów koparko-ładowarki, które organizujemy.

W razie pytań dotyczących organizowanych przez nas szkoleń zachęcamy do kontaktu. Wskażemy, jakie wymagania musi spełniać osoba uczestnicząca w takich kursach i przedstawimy najbliższe daty spotkań w naszym ośrodku.

Jak przebiega kurs energetyczny?

Kurs energetyczny obejmuje 6 godzin szkolenia. W tym czasie kursanci zyskują wiedzę na temat wszystkich wspomnianych zagadnień. Po 6 godzinach lekcyjnych przeprowadzany jest egzamin – odbywa się on bezpośrednio po kursie. Takie testy są organizowane zarówno dla pojedynczych osób, jak i całych grup pracowników wydelegowanych przez pracodawcę.

Wszystkie zagadnienia przekazywane podczas szkolenia zgodne z oficjalnym programem nauczania. Nasi szkoleniowcy przedstawiają je w taki sposób, by możliwe było przekazanie jak największej liczby informacji w krótkim czasie – w ciągu 6 godzin lekcyjnych.