Tor-Mar Szkolenia Zawodowe

Kurs na podesty, podnośniki
(wzwyżki, wózki nożycowe, kosze)

Już dzisiaj zapisz się na kurs operatora podestów i zdobądź uprawnienia z Tor-Mar!

Strona główna » Szkolenia UDT » Szkolenia na podnośniki

Kurs operatora podestów

Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Tor-Mar Bydgoszcz

Oferujemy szkolenia z zakresu obsługi podnośników, czyli podestów ruchomych zwanych potocznie wzwyżkami, podestami, wózkami nożycowymi, a także koszami. Urządzenia te mają szerokie zastosowanie w różnego rodzaju pracach na wysokościach, wykorzystuje się je najczęściej do unoszenia pracowników m.in. w celu montażu kabli, przycinki drzew, rozwieszania reklam, mycia okien czy montowania klimatyzacji na dachach budynków.

Kurs obsługi podestów nożycowych Tor-Mar
Tor-Mar szkolenia na podnosniki teleskopowe
Szkolenia na podnosniki podczepiane Tor-Mar
Kurs obsługi podnośników na samochodzie Tor-Mar

Oferujemy szkolenia z obsługi różnego rodzaju podnośników

Podesty nożycowe, zwyżki teleskopowe i samochodowe, podnośniki podczepiane

Kurs na obsługę podestów realizowany przez Tor-Mar Bydgoszcz pozwala na uzyskanie szerokiego zakresu uprawnień. Uzyskana legitymacja UDT upoważnia pracownika do obsługi aż czterech rozajów zwyżek – podestów nożycowych (podnoszonych w pionie), podestów teleskopowych (z wysuwanym teleskopem), podestów samochodowych oraz podestów podczepianych.

Dożywotnie uprawnienia operatora podnośnika

Wystarczy odnawiać je poprzez złożenie oświadczenia do UDT raz na 5 lat

Uprawnienia operatora podnośników ruchomych nadawane są na całe życie. Należy jedynie pamiętać o obowiązku bezpłatnego odnawiania licencji co 5 lat poprzez przedłożenie do UDT stosownego oświadczenia.

Kurs na podesty zakończony egzaminem państwowym

Nasi kursanci osiągają rekordowe wyniki zdawalności egzaminów przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Nasz 35-godzinny kurs na podnośniki został opracowany w taki sposób, aby po jego odbyciu zdanie egzaminu przed państwową komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) stanowiło jedynie bezstresową formalność. Egzamin państwowy składa się z dwóch części – pisemnej (15 pytań), do której przykładowe zagadnienia z omawiamy podczas szkolenia, oraz praktycznej, podczas której egzaminowany demonstruje samodzielną pracę podnośnikiem wyćwiczoną dzięki udziałowi w zajęciach praktycznych kursu na operatora podestów ruchomych w Tor-Mar.

CZAS TRWANIA KURSU Z OBSŁUGI PODESTÓW RUCHOMYCH TO 35 GODZIN.

OFERUJEMY OPIEKĘ MENTORA BĘDĄCEGO DO DYSPOZYCJI KURSANTA PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA SZKOLENIA.

Kto może wziąć udział w kursie na podesty?

Aby wziąć udział w kursie na podesty, konieczne jest spełnienie kilku wymagań. To:

  • ukończenie 18 lat,
  • ukończenie szkoły podstawowej,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi podestu  i prac na wysokościach.

W naszym ośrodku można przejść kurs, który dostarcza kursantom wszystkich ważnych informacji na temat podestów ruchomych przejezdnych, przewoźnych i samojezdnych. Organizujemy też szkolenia na urządzenia wiszące, masztowe, masztowo-przegubowe i stacjonarne. Sprzęt ten może mieć napęd spalinowy lub elektryczny.

Organizujemy szkolenia dla klientów z Bydgoszczy i okolicznych miejscowości. Współpracujemy zarówno z osobami prywatnymi, jak i przedsiębiorcami, którzy chcą poszerzyć kwalifikacje pracowników danej firmy. Kursy są doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie konieczne okazuje się regularne wznoszenie rusztowań. Poszerzenie wiedzy własnych pracowników pozwala na uniknięcie konieczności zatrudniania osób z zewnątrz, a co za tym idzie – ograniczenie kosztów i skrócenie czasu przedsięwzięcia.

Jakie zagadnienia obejmują kursy na podesty?

Kursy na podesty dzielą się na część teoretyczną i praktyczną. W pierwszej z nich kursanci uczą się najważniejszych informacji o budowie urządzenia, sposobach jego konserwacji i obowiązkach operatora. Przyszły kierowca urządzenia musi dysponować wiedzą o tym, jak reagować na ewentualne problemy podczas prac i jakie dokumenty należy gromadzić.

Organizujemy też lekcje praktyczne. Na takich spotkania kursanci korzystają z naszych podestów ruchomych. Umiejętności ich prowadzenia są sprawdzane nie tylko w późniejszej pracy, lecz także na egzaminie przed Inspektorem Dozoru Technicznego. Zachęcamy do sprawdzenia również pozostałych szkoleń zawodowych z naszej oferty.

Organizujemy szkolenia dla osób z Bydgoszczy i okolic. Z naszych usług korzystają zarówno klienci indywidualni, jak i pracownicy wydelegowani przez pracodawcę. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.