Tor-Mar Szkolenia Zawodowe

Kurs na podesty, podnośniki
(wzwyżki, wózki nożycowe, kosze)

Już dzisiaj zapisz się na kurs operatora podestów i zdobądź uprawnienia z Tor-Mar!

Kurs operatora podestów

Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Tor-Mar Bydgoszcz

Oferujemy szkolenia z zakresu obsługi podnośników, czyli podestów ruchomych zwanych potocznie wzwyżkami, podestami, wózkami nożycowymi, a także koszami. Urządzenia te mają szerokie zastosowanie w różnego rodzaju pracach na wysokościach, wykorzystuje się je najczęściej do unoszenia pracowników m.in. w celu montażu kabli, przycinki drzew, rozwieszania reklam, mycia okien czy montowania klimatyzacji na dachach budynków.

Kurs obsługi podestów nożycowych Tor-Mar
Tor-Mar szkolenia na podnosniki teleskopowe
Szkolenia na podnosniki podczepiane Tor-Mar
Kurs obsługi podnośników na samochodzie Tor-Mar

Oferujemy szkolenia z obsługi różnego rodzaju podnośników

Podesty nożycowe, zwyżki teleskopowe i samochodowe, podnośniki podczepiane

Kurs na obsługę podestów realizowany przez Tor-Mar Bydgoszcz pozwala na uzyskanie szerokiego zakresu uprawnień. Uzyskana legitymacja UDT upoważnia pracownika do obsługi aż czterech rozajów zwyżek – podestów nożycowych (podnoszonych w pionie), podestów teleskopowych (z wysuwanym teleskopem), podestów samochodowych oraz podestów podczepianych.

Dożywotnie uprawnienia operatora podnośnika

Wystarczy odnawiać je poprzez złożenie oświadczenia do UDT raz na 5 lat

Uprawnienia operatora podnośników ruchomych nadawane są na całe życie. Należy jedynie pamiętać o obowiązku bezpłatnego odnawiania licencji co 5 lat poprzez przedłożenie do UDT stosownego oświadczenia.

Kurs na podesty zakończony egzaminem państwowym

Nasi kursanci osiągają rekordowe wyniki zdawalności egzaminów przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Nasz 35-godzinny kurs na podnośniki został opracowany w taki sposób, aby po jego odbyciu zdanie egzaminu przed państwową komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) stanowiło jedynie bezstresową formalność. Egzamin państwowy składa się z dwóch części – pisemnej (15 pytań), do której przykładowe zagadnienia z omawiamy podczas szkolenia, oraz praktycznej, podczas której egzaminowany demonstruje samodzielną pracę podnośnikiem wyćwiczoną dzięki udziałowi w zajęciach praktycznych kursu na operatora podestów ruchomych w Tor-Mar.

CZAS TRWANIA KURSU Z OBSŁUGI PODESTÓW RUCHOMYCH TO 35 GODZIN.

OFERUJEMY OPIEKĘ MENTORA BĘDĄCEGO DO DYSPOZYCJI KURSANTA PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA SZKOLENIA.