Strona główna » Jak wygląda kurs na operatora podestów?

Podesty ruchome nazywane są również podnośnikami, a potocznie wzwyżkami, koszami czy wózkami nożycowymi. Aby móc je obsługiwać konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. Podesty wykorzystywane są do prac na wysokościach np. podczas prac elektrycznych, w trakcie przycinania drzew, mycia okien czy montowania reklam.

W jaki sposób przebiega kurs na operatora podestów?

Kurs na operatora podestów trwa 35 godzin. Poruszane są na nim takie tematy jak rodzaje i budowa podestów ruchomych, informacje o dozorze technicznym urządzenia, obowiązki operatora podnośnika i zasady BHP. Istotną częścią kursu są ćwiczenia praktyczne.
Po ukończeniu kursu konieczne jest przystąpienie do egzaminu przed państwową komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin składa się z dwóch części, pisemnej oraz praktycznej. W części pisemnej znajduje się 15 pytań. Część praktyczna wymaga od kursanta wykazania umiejętności obsługi podnośnika. Osoby, które ukończyły nasz kurs na podesty w Bydgoszczy, osiągają rekordowe wyniki w zdawalności egzaminów. Zdanie egzaminu nadaje uprawnienia UDT.

Zalety kursu na operatora podestów ruchomych

Kurs umożliwia uzyskanie szerokiego zakresu uprawnień. Po ukończeniu go i zdaniu egzaminu można obsługiwać cztery rodzaje podestów: nożycowe, teleskopowe, samochodowe oraz podczepiane.
Uprawniania operatora podnośników nadawane są na całe życie. Ważne jest jednak, aby pamiętać o obowiązku odnawiania licencji. Trzeba to robić co 5 lat poprzez przedłożenie odpowiedniego oświadczenia do Urzędu Dozoru Technicznego. Odnowienie licencji jest bezpłatne.
Ukończenie kursu na operatora podestów ruchomych jest sposobem na zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy. Obsługa podestów jest ważna w wielu branżach, dlatego warto nabyć tę umiejętność.