Strona główna » Jakie uprawnienia musi posiadać operator wózków widłowych?

Branża TSL cały czas rozwija się dynamicznie, dlatego nie brakuje w niej pracy, a jednym z najpopularniejszych zajęć jest zawód operatora wózka widłowego. Zapotrzebowanie na pracowników na tym stanowisko utrzymuje się na wysokim poziomie, jednak aby móc wykonywać taką pracę potrzebne są odpowiednie uprawniania. Obiekty logistyczna i hale magazynowe powstają w całej Polsce, więc zdobycie uprawnień operatora wózka widłowego może być gwarancją pewnej i dobrze płatnej pracy.

Jakie warunki należy spełnić, aby zdobyć uprawnienia operatora wózków widłowych?

Na początku warto wyjaśnić, kto może wykonywać taki zawód. Przede wszystkim osoby chcące zdobyć takie uprawnienia muszą ukończyć 18 rok życia. Oprócz tego należy spełniać wymagania zdrowotne, które pozwolą na wykonywanie tego typu pracy. Jeśli operator wózka nie będzie poruszał się nim po drogach publicznych, nie musi mieć nawet prawa jazdy. Osoby spełniające wymienione wymagania mogą rozpocząć zdobywanie uprawnień na wózki widłowe, a następnie podjąć pracę.

Kursy dla operatorów wózków widłowych

Kurs jest niezbędnym krokiem, aby podjąć pracę operatora wózka widłowego. Tego typu kursy są organizowane przez ośrodki szkoleniowe, np. TOR-MAR Szkolenia Zawodowe. Wystarczy zapisać się na kurs obsługi wózków jezdniowych, popularnie nazwanych widłowymi. Kurs obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną – jazdę i obsługę maszyny, po zakończeniu kursu należy zdać egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Egzamin, podobnie jak sam kurs, składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu pozwala na otrzymanie uprawnień, jednak należy pamiętać o tym, że po okresie, którego długość zależy od kategorii, należy przedłużyć ważność uprawnień oświadczeniem napisanym do UDT. W tym celu wystarczy złożyć wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej, trzeba dołączyć też oświadczenie o wykonywaniu czynnej obsługi urządzeń przez okres co najmniej 3 lat w trakcie trwania 5 ostatnich lat.

 W 2019 roku zostały wprowadzone nowe kategorie uprawnień na wózki widłowe, zamiast dotychczasowych trzech kategorii wprowadzono tylko dwie.:

  • Uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. Nie obejmują one wózków z wysięgnikiem i wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (poprzednie II WJO oraz III WJO). Termin ważności tych uprawnień wynosi 10 lat.
  • Uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem i wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (poprzednie I WJO). Wydawane są na 5 lat.