Strona główna » Ile zarabia operator suwnic? Jak zdobyć kwalifikacje?

Suwnice to dźwignice, które pracują w ruchu przerywanym. Ich głównym elementem jest wciągarka lub wciągnik. Dzięki dźwigni możliwe jest przemieszczanie ładunków w pionie i w poziomie. Suwnice wykorzystywane są najczęściej do transportu ciężkich ładunków w branżach budowlanej i przemysłowej. W branżach tych nieustannie potrzebni są nowi, wykwalifikowani pracownicy.

Co trzeba zrobić, aby zdobyć kwalifikacje na operatora suwnic?

Aby móc obsługiwać suwnicę, konieczne jest zdobycie odpowiednich kwalifikacji. Do tego niezbędne jest ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu.

Istnieją dwa rodzaje szkoleń z obsługi suwnic. Pierwszym z nich jest kurs na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia, drugim, kurs ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Kurs na operatora suwnicy składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje takie zagadnienia, jak przepisy BHP, przepisy Dozoru Technicznego czy obowiązki operatora suwnic. Podczas części praktycznej kursant uczy się obsługiwać suwnicę.

Aby móc przystąpić do kursu, wymagane jest ukończenie 18 roku życia oraz brak przeciwwskazań lekarskich do pracy jako operator suwnic.

Po ukończeniu kursu konieczne jest zdanie egzaminu przed komisją UDT. Dzieli się on na część teoretyczną i praktyczną.

Na jakie zarobki może liczyć operator suwnic?

Na stanowisku operatora suwnic można liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie. Oscyluje ono pomiędzy 3680, a 6090 zł brutto. Wysokości zarobków różnią się jednak w zależności od kilku czynników. Jednym z nich jest wielkość miasta. Operatorzy suwnic w Bydgoszczy, Wrocławiu czy innych większych miastach mogą liczyć na bardziej atrakcyjne zarobki niż ci pracujący w niedużych miejscowościach. Wysokość stawek zależna jest również od województwa.

Kolejną kwestią jest długość stażu jako operator suwnic. Nie bez znaczenia jest również wykształcenie. Operator po kursie ogólnego i specjalnego przeznaczenia może liczyć na wyższe wynagrodzenie.

Szukając pracy, warto również zwracać uwagę na wielkość firmy. Duże, istniejące od lat na rynku przedsiębiorstwa oferują większe stawki niż nieduże firmy.